การปลูกดอกขจรให้ดก

การปลูกดอกขจรให้ดกนั้น มีวิธีการดังนี้

ดอกขจร ดอกสลิด

1. จำเป็นต้องเลือกชนิดและพันธุ์ดอกขจรที่จะปลูกให้เหมาะสม  อ่านบทความต่อที่นี้